Kontakt

 

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje

TELEFON: 03/899 1000
TELEFON: 03 /899 1040
TELEFAKS: 03/899 2667

E-pošta: gostinstvo@gorenje.com