Kontakt

 

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje

TELEFON: 03/899 1000
TELEFON: 03 /899 1040
TELEFAKS: 03/899 2667

E-pošta: gostinstvo@gorenje.com

 

 

Vila Herberstein

TELEFON: 03/896 1400

Hotel Paka

TELEFON: 03/898 0700

Restavracija Jezero

TELEFON: 03/586 6462

Restavracija DK

TELEFON: 03/897 1108

Okrepčevalnica Arkada

TELEFON: 03/586 9061

Catering

TELEFON: 041/745 216