Smo eno izmed največjih gostinskih podjetij v Sloveniji. Sledimo sodobnim trendom v gostinstvu in namenjamo vso pozornosti razvoju, inovativnosti in skrbi za kakovost naših storitev.

DEJAVNOST

Gostinstvo

Prehrana med delom – zajtrki, malice in kosila za podjetja in zavode

Hotelirstvo in dejavnost restavracij

Catering

Slaščičarstvo

VIZIJA

 

Želimo postati prepoznavni kot najbolj kvaliteten in zaupanja vreden ponudnik  gostinskih storitev za:

– zagotavljanje prehrane med delom za zaposlene v podjetjih, ki želijo redno prehrano;
– izvajanje storitev cateringa, od najzahtevnejših do preprostejših na največjih prireditvah.

 

Poslanstvo

Temeljna dejavnost družbe je in ostaja zagotavljanje prehrane med delom za zaposlene v Gorenju pa tudi za druga večja podjetja na območju Slovenije. Hkrati Gorenje Gostinstvo ponuja storitve poslovno-konferenčnega Hotela Paka, vrhunsko kulinariko Haus Restavracije, dnevno prehrano za dijake v Velenju ter druge gostinske storitve kot so: restavracijske storitve, priprave praznovanj osebnih jubilejev, poročnih slavij, pogostitve ob srečanjih društev in klubov ali ob drugih slavnostnih dogodkih za večje skupine. Naš catering je sposoben kvalitetno izvajati gostinske storitve na prireditvah, ki se jih udeleži več tisoč obiskovalcev.

 

Vrednote  

Odgovornost in inovativnost, spoštovanje, zavzetost, ekipni duh, odprtost razmišljanja, usmerjenost k ciljem, učinkovitost.

IZKAZNICA PODJETJA 

Družba: Gorenje Gostinstvo, d.o.o

Sedež: Partizanska 12, SI-3320 Velenje, Slovenija

Telefon: +386 (0) 3 899 10 00

Odgovorna oseba: Lidija Dokl, direktor

Matična številka: 5712467

Davčna številka: 52229530

Št. vpisa v sodni register: Srg št. 97/02 054

Osnovni kapital družbe: 3.789.633,00 EUR

Datum ustanovitve: 3.12.2022

 

ZGODOVINA

 

Gorenje Gostinstvo je raslo skupaj z Gorenjem, kjer se je število zaposlenih začelo hitro povečevati že v 60. letih prejšnjega stoletja. Leta 1964 se je Tovarna štedilnikov Gorenje iz vasice Gorenje preselila v Velenje na lokacijo, kjer je še danes. Tedanje vodstvo se je odločilo, da je za vse delavce treba organizirati prehrano med delom.
Leto 1965
V improviziranih prostorih znotraj tovarne pričnejo prvi redno zaposleni gostinski delavci kuhati tople malice za vse zaposlene v Gorenju.
Pomembnejši mejniki v razvoju Gorenja Gostinstva
Leto 1971
Gorenje Izgradi za tedanje čase največjo in najmodernejšo delavsko kuhinjo z zmogljivostjo priprave do 8.000 malic dnevno.
Leto 1972
Gorenje v celoti restavrira Vilo Herberstein za namene namestitev poslovnih gostov Gorenja, kar za gostinstvo pomeni prvo širitev dejavnosti izven tovarniških prostorov.

VEČ

Leto 1974
Ustanovi se temeljna organizacija združenega dela – TOZD GOSTINSKA ENOTA
Leto 1990
Tedaj sestavljena organizacija združenega dela SOZD Gorenje se reorganizira, nastanejo skupne službe Gorenja in TOZD GOSTINSKA ENOTA se preimenuje v DRUŽBENI STANDARD, ki poleg pripravljanja malic skrbi še za stanovanjsko gospodarstvo, rekreacijo, kulturo in prevoze na delo.
Leto 1992
Podjetje Gorenje gospodinjski aparati ustanovi hčerinsko družbo Gorenje Gostinstvo, d.o.o., ki poleg priprave malic prične razvijati dejavnost gostinskih restavracij in slaščičarstvo.
Leto 1996
Gorenje s prenosom družbenega kapitala pridobi Gostinstvo Paka  ter mestno kavarno in pivnico Hram. Hotel temeljito prenovi in preimenuje v Poslovno-konferenčni Hotel Paka Velenje, v Kavarni in slaščičarni center (KSC) se začne prodaja slaščic, nekdanjo pivnico pa odda v najem knjigarni Kulturnica.
Leto 2000
Prične se intenzivnejša marketinška dejavnost. Nastajajo prve spletne strani in prvi marketinški materiali. Razvijati se začne catering. Postopoma Gorenje Gostinstvo prevzema skrb za prehrano med delom za vse več podjetij izven poslovnega sistem Gorenje.
Leta od 2001 do 2016
Leta 2002 Gorenje Gostinstvo najame in obnovi Restavracijo Golovec v Celju, leta 2003 od gostinskega podjetja Gost, d.o.o., kupi Restavracijo Delavski klub v Velenju in jo preimenuje v Restavracijo DK, s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo RS temeljito prenovi Vilo Herberstein. Istega leta zgradi stekleni prizidek k Hotelu Paka.
V letu 2005 Gorenje Gostinstvo proda Kavarno in slaščičarno center. Gorenje izgradi Restavracijo pod Jakcem. Od leta 2005 do 2016 se prehrana med delom postopno razširi na 30 lokacij.
Leto 2016
Gorenje Gostinstvo prevzame gostinsko dejavnost in zaposlene od podjetja Gost, d.o.o., in tako pridobi še tri restavracije: Restavracijo jezero Velenje, Okrepčevalnico Arkada in Gostilnico pri knapu. Število zaposlenih v podjetju se poveča iz 170 na 270.
S prevzemom kuhinje v Termoelektrarni Šoštanj, Acroni Jesenice in Sij metal Ravne se dejavnost prehrane med delom razširi na 40 lokacij izven poslovnega sistema Gorenje.

1340x300
2340x300
3340x300
5340x300
6340x300

REFERENCE

SPONZORSTVA

PROSTA DELOVNA MESTA

 

Prosta delovna mesta

Zaposlimo kuharje, kuharje -pomočnike, natakarje ( M /Ž ).

Možnost zaposlitve preko študentskega dela, podjemne pogodbe, s.p., upokojenci…

Kontakt

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.

Kadrovska služba

Partizanska cesta 12

3320 Velenje

E:  kadri@gorenje.com

T: 03 899 1508

KAKO DO NAS

Kontakt

Gorenje Gostinstvo, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje

TELEFON: 03/899 1000
TELEFAKS: 03/899 2667
E-pošta: gostinstvo@gorenje.com